นายวิชาญ มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
10   คน
สถิติทั้งหมด
143530   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สุู...
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สุู...
 • การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
  การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
 • การประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1...
  การประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1...
 • โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า...
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า...
 • โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
  โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 • โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
  โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
 • ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563
 • วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพ...
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพ...
 • ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท...
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท...
 • โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝึ...
  โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝึ...
 • ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้...
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้...
 • วันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต...
  วันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต...
 • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุม...
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุม...
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัค...
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัค...
 • ออกบริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจ...
  ออกบริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจ...
 • โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพย...
  โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพย...
นายสุพจน์  ดอนมงคุณ
นายสุพจน์ ดอนมงคุณ
ปลัด อบต.เพ็กใหญ่
นายวิเชียร ทาซ้าย
นายวิเชียร ทาซ้าย
ประธานสภา อบต.
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 11/08/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 2
ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ลงข่าว : 11/08/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 22/07/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 9
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 03/07/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 32
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ลงข่าว : 10/07/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (03/08/2563) 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (10/07/2563) 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (01/06/2563) 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (07/05/2563) 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (07/04/2563) 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (04/03/2563) 24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (03/02/2563) 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (07/01/2563) 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (03/12/2562) 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (05/11/2562) 17
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
31/07/2020 : จ้างสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต. เพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/07/2020 : จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2020 : จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. เพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2020 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/04/2020 : จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2020 : ซื้อวัสดุบริการทางการแพทย์ตามโครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/04/2020 : ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ (วาตภัย) หมู่ที่ ๑, ๕, ๘, ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/04/2020 : ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ (วาตภัย) บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2020 : ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบสอบถามความคิดเห็น
กระดานข่าวทั่วไป
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
เพ็กใหญ่เกมส์
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< กันยายน 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • โยธาไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมสรรพากร
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ธ.ออมสิน
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรมบัญชีกลาง
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ธ.ธกส
 • กรมทางหลวง
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น