นายวิชาญ  มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
43   คน
สถิติทั้งหมด
153792   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด

ค้นหาจาก :
05/03/2564 : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
05/03/2564 : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
02/03/2564 : ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
23/02/2564 : รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
23/02/2564 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป
01/02/2564 : รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
02/02/2564 : ประกาศประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
21/01/2564 : มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕
21/01/2564 : มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
21/01/2564 : มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
21/01/2564 : มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
06/01/2564 : ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
30/12/2563 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป
25/12/2563 : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
17/12/2563 : แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
09/12/2563 : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
02/12/2563 : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักกีฬา
25/11/2563 : ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
27/10/2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
20/10/2563 : รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด6
1 2 3 4 5 6 >>