นายวิชาญ  มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
43   คน
สถิติทั้งหมด
153792   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

ประกาศสอบราคา

ค้นหาจาก :
12/05/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ ๕ 2
29/04/2564 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12
27/04/2564 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ ๕ 9
09/04/2564 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 12
07/04/2564 : รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน 18
30/03/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ถึง บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 13
08/03/2564 : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๗ ถึง บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙ ตำบลเพ็กใหญ่ 14
02/03/2564 : ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ถึง บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 ต.เพ็กใหญ่ 14
25/02/2564 : ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๖๖-๐๔ สายทางหลวงหมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๐๔ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๗ ถึง บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙ ตำบลเพ็กใหญ่ 15
23/02/2564 : รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 17
16/02/2564 : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 20
07/01/2564 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 12
12/11/2563 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 32
12/11/2563 : ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24
27/10/2563 : รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันทีา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 35
20/10/2563 : รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29
15/10/2563 : แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 39
15/10/2563 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 33
05/10/2563 : ประกาศเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 24
12/10/2563 : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4/2563 34
15/09/2563 : ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 28
01/09/2563 : ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 54
20/08/2563 : ทดสอบระบบ 66
11/08/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 51
11/08/2563 : ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 65
22/07/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 62
03/07/2563 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 86
10/07/2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 65
10/07/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ 52
25/05/2563 : ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) โอนงบประมาณราบจ่ายประจำปี 2563 74
25/05/2563 : ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2563 56
20/05/2563 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 87
18/05/2563 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต. เพ็กใหญ่ (สนามกีฬา) 50
23/04/2563 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 82
07/01/2563 : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) 57
05/11/2562 : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 1) 47
09/04/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ 87
07/04/2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 61
12/03/2563 : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55
12/02/2563 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมาปรับปรุง คสล. โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 61
30/01/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต. เพ็กใหญ่ (สนามกีฬา) 60
20/01/2563 : ใบแจ้งปริมาณและราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต. เพ็กใหญ่ (สนามกีฬา) 94
15/01/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ 57
14/01/2563 : ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต. เพ็กใหญ่ (สนามกีฬา) 82
08/01/2563 : ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต. เพ็กใหญ่ (สนามกีฬา) 78
08/01/2563 : ประกาศ กำหนดวัน ตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านสระบัว หมู่ที่ 1 48
08/01/2563 : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 48
25/12/2562 : รายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น 38
13/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ 63
25/11/2562 : ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 63


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>