นายวิชาญ  มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
38   คน
สถิติทั้งหมด
147484   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

รายการทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2560
ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 2)
ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>