ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
89   คน
สถิติทั้งหมด
229189   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

รายการทั้งหมด

สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
สัญญาจ้างเลขที่ 2/2566
สัญญาจ้างเลขที่ 1/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
สัญญาเลขที่ 28/2565
สัญญาเลขที่ 27/2565
สัญญาเลขที่ 26/2565
สัญญาเลขที่ 25/2565
สัญญาเลขที่ 24/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 3/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๓/๒๕๖๕
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๒/๒๕๖๕
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๑/๒๕๖๕
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๐/๒๕๖๕
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๕
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๕
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๕
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๗
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๖
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านนาคสะดุ้ง หมู่ที่ ๓ สายจากลำห้วยขุมปูน ถึง สถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย อบต.เพ็กใหญ่
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๕
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๕


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด6
1 2 3 4 5 6 >>