นายวิชาญ  มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
51   คน
สถิติทั้งหมด
153800   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

รายการทั้งหมด

สัญญาจ้างก่อสร้าง 25/2564
สัญญาจ้างก่อสร้าง 24/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2/2564
สัญญาจ้างก่อสร้าง 23/2564
สัญญาจ้างก่อสร้าง 22/2564
สัญญาจ้างก่อสร้าง 21/2564
ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
สัญญาจ้างก่อสร้าง 20/2564
สัญญาจ้างก่อสร้าง 19/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
สัญญาจ้างก่อสร้าง 18/2564
สัญญาจ้างก่อสร้าง 17/2564
สัญญาจ้างก่อสร้าง 16/2564
สัญญาจ้างก่อสร้าง 15/2564
สัญญาจ้างก่อสร้าง 14/2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1/2564
สัญญาจ้างก่อสร้าง 13/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
สัญญาจ้างก่อสร้าง 12/2564
สัญญาจ้างก่อสร้าง 11/2564
สัญญาจ้างก่อสร้าง 10/2564
สัญญาจ้างก่อสร้าง 9/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
สัญญาเลขที่ 8/2564
สัญญาเลขที่ 7/2564
สัญญาเลขที่ 6/2564
สัญญาเลขที่ 5/2564
สัญญาเลขที่ 4/2564
สัญญาเลขที่ 3/2564
สัญญาจ้างก่อสร้าง 2/2564
สัญญาจ้างก่อสร้าง 1/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>