ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
087-2498825
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
53   คน
สถิติทั้งหมด
299003   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

สำนักปลัด อบต.

ชื่อ - นามสกุล :
จ่าเอกวีรยุทธ์ พูลติกุล
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.ชัญญากาญจน์ จิตแสง
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.เครือวรรณ์ ตีระมาตย์
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางเบญจมาศ โยกมา
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางณัฐชานันท์ มหาราช
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางรัชนุ เกตลา
ตำแหน่ง :
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายภูวนาท ตู้หงษา
ตำแหน่ง :
ภารโรง
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางณัฐริกา พันแน่น
ตำแหน่ง :
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางอโณทัย ประวันจะ
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
จ่าเอกกฤตณัฐ ชาลีชัย
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ : 043-418042 ต่อ 102
อีเมล์ :
หน้าที่ 1ทั้งหมด1
1