ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
85   คน
สถิติทั้งหมด
229185   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

สำนักปลัด อบต.

ชื่อ - นามสกุล :
นายสุพจน์ ดอนมงคุณ
ตำแหน่ง :
ปลัด อบต.เพ็กใหญ่
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางแพทอง มิเถาวัลย์
ตำแหน่ง :
รองปลัด อบต.
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
จ่าเอกวีรยุทธ์ พูลติกุล
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.ชัญญากาญจน์ จิตแสง
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.เครือวรรณ์ ตีระมาตย์
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางเบญจมาศ โยกมา
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางณัฐชานันท์ มหาราช
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสันติ เสาวรส
ตำแหน่ง :
ผช.นักพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางรัชนุ เกตลา
ตำแหน่ง :
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายประเวทย์ กรจตุพรหม
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายภูวนาท ตู้หงษา
ตำแหน่ง :
ภารโรง
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางณัฐริกา พันแน่น
ตำแหน่ง :
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางอโณทัย ประวันจะ
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1