นายวิชาญ  มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
147708   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

งานกิจการสภา

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
ขอเชิญประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
ขอเชิญประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
ขอเชิญประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
ขอเชิญประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
ขอเชิญประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
ขอเชิญประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
ขอเชิญประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
ขอเชิญประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2