ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
87   คน
สถิติทั้งหมด
229187   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

งานกิจการสภา

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.
ขอเชิญประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.
ขอเชิญประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ขอเชิญประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ขอเชิญประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.
ขอเชิญประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
ขอเชิญประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการประชุมสภาฯ
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564
ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>