นายวิชาญ  มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
39   คน
สถิติทั้งหมด
143576   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

31/07/2020 : จ้างสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต. เพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/07/2020 : จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2020 : จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. เพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2020 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/04/2020 : จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2020 : ซื้อวัสดุบริการทางการแพทย์ตามโครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/04/2020 : ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ (วาตภัย) หมู่ที่ ๑, ๕, ๘, ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/04/2020 : ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ (วาตภัย) บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2020 : ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2020 : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2020 : ซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2020 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2019 : ซื้อหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2019 : จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2019 : จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2019 : จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2019 : ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2019 : จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก สายรอบหนองผักท่อบ้านโนนหอม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2019 : จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2019 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2019 : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2019 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยานาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2019 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนแต้ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/01/2019 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2019 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายกลางบ้านนาคสะดุ้ง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1