ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
89   คน
สถิติทั้งหมด
229189   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

กองการศึกษา

ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.อภิญญา น้อยจันทร์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางรัชนี นาโสม
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางพุทธชาติ ประเสริฐ
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
สิบเอกธวัชชัย ถิ่นแก้ว
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววรรณา อุ้ยมี
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1