นายวิชาญ  มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
47   คน
สถิติทั้งหมด
153796   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

กองช่าง

ชื่อ - นามสกุล :
นายนิรัญ นาชิต
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยกองช่าง
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายชาญเดช กองเงิน
ตำแหน่ง :
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายมงคล สุระดนัย
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอาทิตย์ กองเงิน
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอานนท์ นาหก
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1