นายวิชาญ  มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
153797   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

คณะผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล :
นายวิชาญ มหาราช
ตำแหน่ง :
นายก อบต.เพ็กใหญ่
เบอร์ติดต่อ : 083-151-0465
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายประสิทธิ์ ขวากุดแข้
ตำแหน่ง :
รองนายก อบต.เพ็กใหญ่
เบอร์ติดต่อ : 093-540-8532
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมหมาย แสงดารา
ตำแหน่ง :
รองนายก อบต.
เบอร์ติดต่อ : 089-028-2239
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายไกรรัตน์ โสภาจันทร์
ตำแหน่ง :
เลขานุการ นายก อบต.เพ็กใหญ่
เบอร์ติดต่อ : 087-853-5313
อีเมล์ :