ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
88   คน
สถิติทั้งหมด
229188   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

คณะผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล :
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
ตำแหน่ง :
นายก อบต.เพ็กใหญ่
เบอร์ติดต่อ : 087-2498825
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
พันตรีประมวล เมืองไธสง
ตำแหน่ง :
รองนายก อบต.
เบอร์ติดต่อ : 043-418042 ต่อ 108
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายนิพนธ์ บุบผามาตะนัง
ตำแหน่ง :
รองนายก อบต.
เบอร์ติดต่อ : 043-418042 ต่อ 108
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพุธ โพธิ์หล่าม
ตำแหน่ง :
เลขานุการนายก อบต.
เบอร์ติดต่อ : 043-418042 ต่อ 108
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1