นายวิชาญ  มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
50   คน
สถิติทั้งหมด
153799   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

สมาชิกสภา

ชื่อ - นามสกุล :
นายวิเชียร ทาซ้าย
ตำแหน่ง :
ประธานสภา อบต.
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเวียนชัย แก่นสา
ตำแหน่ง :
ส.อบต.หมู่ 1
เบอร์ติดต่อ : 080-193-8438
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางพรสวรรค์ พรกุณา
ตำแหน่ง :
ส.อบต.หมู่ 2
เบอร์ติดต่อ : 086-246-8195
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายถวิล สินค้า
ตำแหน่ง :
ส.อบต.หมู่ 2
เบอร์ติดต่อ : 088-519-2239
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายศักดิ์ ชนางกลาง
ตำแหน่ง :
ส.อบต.หมู่ที่ 3
เบอร์ติดต่อ : 098-209-6412
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายจรัญ คำใจ
ตำแหน่ง :
ส.อบต.หมู่ 3
เบอร์ติดต่อ : 089-398-1764
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิโรจน์ กัณหาป้อง
ตำแหน่ง :
ส.อบต.หมู่ 4
เบอร์ติดต่อ : 086-988-5034
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมชาย เทียบอาจ
ตำแหน่ง :
ส.อบต.หมู่ 4
เบอร์ติดต่อ : 092-886-9742
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสุภาวดี สายหยุด
ตำแหน่ง :
ส.อบต.หมู่ 5
เบอร์ติดต่อ : 093-1046298
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายประหยัด ลอดวงษ์
ตำแหน่ง :
ส.อบต.หมู่ 5
เบอร์ติดต่อ : --------------------
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางจุฑามณี คำปิ่น
ตำแหน่ง :
ส.อบต.หมู่ 6
เบอร์ติดต่อ : 084-9520371
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายประสาน ภิรมกิจ
ตำแหน่ง :
ส.อบต.หมู่ 6
เบอร์ติดต่อ : 083-6606624
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายขาว ละมุล
ตำแหน่ง :
ส.อบต.หมู่ 7
เบอร์ติดต่อ : 098-6419300
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุบัน บุตรวิชา
ตำแหน่ง :
ส.อบต.หมู่ 9
เบอร์ติดต่อ : 098-2087374
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสนั่น เตชะแก้ว
ตำแหน่ง :
ส.อบต.หมู่ 10
เบอร์ติดต่อ : 090-9081185
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมพร คำชมภู
ตำแหน่ง :
ส.อบต.หมู่ 10
เบอร์ติดต่อ : 085-7551797
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมาน พรรณนา
ตำแหน่ง :
ส.อบต.หมู่ 11
เบอร์ติดต่อ : 093-4692398
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสุคนธ์ ทุมพัง
ตำแหน่ง :
ส.อบต.หมู่ 11
เบอร์ติดต่อ : 088-3409153
อีเมล์ :