นายวิชาญ มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
12   คน
สถิติทั้งหมด
149180   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สุู...
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สุู...
 • โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะ...
  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะ...
 • พ่นยาเคมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใ...
  พ่นยาเคมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใ...
 • โครงการจัดกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันสำคั...
  โครงการจัดกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันสำคั...
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สุู...
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สุู...
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สุู...
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สุู...
 • โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและร...
  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและร...
 • โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนสู่ภาวะ...
  โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนสู่ภาวะ...
 • โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาสมรรถภาพกา...
  โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาสมรรถภาพกา...
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สุู...
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สุู...
 • การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
  การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
 • การประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1...
  การประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1...
 • โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า...
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า...
 • โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
  โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 • โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
  โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
 • ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563
 • วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพ...
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพ...
นายสุพจน์  ดอนมงคุณ
นายสุพจน์ ดอนมงคุณ
ปลัด อบต.เพ็กใหญ่
นายวิเชียร ทาซ้าย
นายวิเชียร ทาซ้าย
ประธานสภา อบต.
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (05/11/2563) 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 (06/10/2563) 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (09/09/2563) 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (03/08/2563) 47
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (10/07/2563) 42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (01/06/2563) 71
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (07/05/2563) 67
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (07/04/2563) 46
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (04/03/2563) 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (03/02/2563) 68
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
23/11/2020 : ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2020 : ซื้อซื้อถังขยะยางรถยนต์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/11/2020 : ซื้อวัสดุบริการทางการแพทย์ ตามโครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/10/2020 : ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP - Q๒๖ ๑๒ A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2020 : จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียนรถ บห ๕๑๕๔ ขอนแก่น เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2020 : ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ ๕
01/10/2020 : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2020 : จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน กำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่ (ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2020 : จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่ง เด็ก ศพด. อบต. เพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/09/2020 : จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๗ เชื่อม บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบสอบถามความคิดเห็น
กระดานข่าวทั่วไป
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
เพ็กใหญ่เกมส์
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< พฤศจิกายน 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมสรรพากร
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • โยธาไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • ธ.ออมสิน
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ศาลปกครอง
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมจัดหางาน
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด