นายวิชาญ มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
49   คน
สถิติทั้งหมด
153798   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552
 • โครงการมอบวุฒิบัตรเด็กเล็ก
  โครงการมอบวุฒิบัตรเด็กเล็ก
 • กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงา...
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงา...
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพ...
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพ...
 • การประชุมรับฟังคำชี้แจง
  การประชุมรับฟังคำชี้แจง
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุม...
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุม...
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุม...
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุม...
 • โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ประจำ...
  โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ประจำ...
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุม...
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุม...
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุม...
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุม...
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุม...
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุม...
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุม...
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุม...
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุม...
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุม...
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก IQ,EQ กล่...
  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก IQ,EQ กล่...
 • ประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ...
  ประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ...
 • ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ...
  ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ...
 • ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
  ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
 • ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ...
  ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ...
 • กิจกรรมหนูน้อยเข้าวัดทำบุญวันสำคัญทาง...
  กิจกรรมหนูน้อยเข้าวัดทำบุญวันสำคัญทาง...
นายสุพจน์  ดอนมงคุณ
นายสุพจน์ ดอนมงคุณ
ปลัด อบต.เพ็กใหญ่
นายวิเชียร ทาซ้าย
นายวิเชียร ทาซ้าย
ประธานสภา อบต.
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ ๕
ลงข่าว : 12/05/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 2
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 29/04/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 13
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ ๕
ลงข่าว : 27/04/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 10
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
ลงข่าว : 09/04/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 13
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน
ลงข่าว : 07/04/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 19
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
การออกเสียงลงคะแนนใหม่ ด่วนที่สุด ( 14 พ.ค. 64 ) ขก 0023.4/ว 12584
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
13/05/2021 : จ้างปรับปรุงสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย อบต. เพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/04/2021 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/04/2021 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2021 : จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2021 : จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2021 : จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองสะแบง หมู่ที่๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2021 : จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายในตำบลเพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/04/2021 : จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2021 : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบสอบถามความคิดเห็น
กระดานข่าวทั่วไป
ทดสอบระบบ ( อ่าน 2 / ตอบ 0 )
    โดย : ทดสอบระบบ   เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2564 : 12:08   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
เพ็กใหญ่เกมส์
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< เมษายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงบประมาณ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กระทรวงมหาดไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงบประมาณ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ศาลปกครอง
 • โยธาไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ธ.ออมสิน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมบัญชีกลาง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ธนาคารกรุงไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมจัดหางาน
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด