ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
087-2498825
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
183   คน
สถิติทั้งหมด
289916   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 6.การพัฒนาสู่มหานครแห่งอาเซียน

 เข้าชม : 886