นายวิชาญ  มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
45   คน
สถิติทั้งหมด
153794   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

ข้อมูลทั่วไป 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 
ประวัติความเป็นมา ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่ เลขที่ 285 หมู่ที่ 5 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้รับการจัดตั้งให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 30 มีนาคม 2539 มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ระยะห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 403 กิโลเมตร และระยะห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 78 กิโลเมตร ระยะห่างจากอำเภอพลประมาณ 3 กิโลเมตร ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่10 มิถุนายน 2543 ปัจจุบันนี้ได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2551 

พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 39.44 ตร.กม. หรือ ประมาณ 24,650 ไร่ ดังนี้
1. พื้นที่ที่ตั้งหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน จำนวน 1,960 ไร่
2. พื้นที่การเกษตร 11 หมู่บ้าน จำนวน 19,711 ไร่ 
3. พื้นที่สาธารณะ (ที่สาธารณะ , ถนน , ลำห้วย) จำนวน 2,677 ไร่ 
4. พื้นที่ตั้งวัด 9 แห่ง จำนวน 176 ไร่
5. พื้นที่ตั้งโรงเรียน 6 แห่ง จำนวน 126 ไร่

อาณาเขตติดต่อ มีดังนี้
ทิศเหนือ 
ติดต่อตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล และตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสี่แยกถนนสายชนบท – กุดรู บริเวณพิกัด TC 345579 ไปตามแนวถนนหลวงสายเมืองพล – นาโพธิ์ – ท่านางแนว ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ(นครราชสีมา – หนองคาย) บริเวณพิกัด TC 431498 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก 
ติดต่อเทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดระหว่างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา – หนองคาย) กับถนนทางหลวงสายเมืองพล–นาโพธิ์– ท่านางแนว บริเวณพิกัด TC 431498 ไปตามแยกบ้านหนองอรุณ ตำบลลอมคอม อำเภอพล จ.ขอนแก่น บริเวณพิกัด TC 427490 รวมระยะทาง ด้านทิศตะวันออกประมาณ 1 กิโลเมตร
ทิศใต้ 
ติดต่อตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา – หนองคาย) ติดกับทางแยกบ้านหนองอรุณ บริเวณพิกัด TC 427490 ไปทางทิศตะวันตกผ่านทุ่งนาระหว่างบ้านหนองอรุณกับบ้านเพ็กใหญ่ ถึงบ้านยานางกับบ้านหนองดู่ ตำบลลอมคอม ที่เสาไม้แก่น บริเวณพิกัด TC 320825 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก 
ติดต่อตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ และตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่น บริเวณพิกัด TC 328525 ไปตามถนนสายชนบท-กุดรู สิ้นสุดที่ทางแยกบ้านใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ บริเวณพิกัด TC 345579 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 6 กิโลเมตรเข้าชม : 356