ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
89   คน
สถิติทั้งหมด
229189   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

“น้ำไหล   ไฟสว่าง   หนทางสะดวก

สังคมก้าวหน้า   การศึกษาก้าวไกล   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สืบสานวัฒนธรรม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 

 เข้าชม : 748