นายวิชาญ  มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
32   คน
สถิติทั้งหมด
147148   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564  

ลงข่าว : 09/10/2563เข้าชม : 9