นายวิชาญ  มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
46   คน
สถิติทั้งหมด
153795   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

โครงการมอบวุฒิบัตรเด็กเล็ก 

ลงข่าว: 08/04/2564    4   8

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ ได้จัดกิจกรรมโครงการมอบวุฒิบัตรเด็กเล็ก ในวันที่ 8 เมษายน  2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ มีเด็กเล็กรับใบประกาศวุฒิบัตร จำนวน  36  คน