นายวิชาญ  มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
42   คน
สถิติทั้งหมด
153791   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

การประชุมรับฟังคำชี้แจง 

ลงข่าว: 30/03/2564    8   8

โครงการชลประทาน ประชุมรับฟังคำชี้แจงโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งแค ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา  10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.เพ็กใหญ่