นายวิชาญ  มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
47   คน
สถิติทั้งหมด
153796   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก IQ,EQ กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2564  

ลงข่าว: 13/03/2564    3   9

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก IQ,EQ กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2564  วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุุม อบต.เพ็กใหญ่