นายวิชาญ  มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
32   คน
สถิติทั้งหมด
147148   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

พ่นยาเคมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก 

ลงข่าว: 09/09/2563    3   4