ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
87   คน
สถิติทั้งหมด
229187   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

ประชาคมรับฟังความคิดเห็นความต้องการขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค 

ลงข่าว: 09/02/2566    12   45

ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมคณะออกประชาคมรับฟังความคิดเห็นความต้องการขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค
หมู่ที่ 2 บ้านยานาง หมู่ 10 บ้านโนนแต้
หมู่ 7 บ้านโคกกลาง