ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
89   คน
สถิติทั้งหมด
229189   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 

ลงข่าว: 31/03/2566    2   41

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ได้ดำเนินงานตาม ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 27 ถึง 31 มีนาคม 2566 ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ได้ดำเนินการเรียนร้อยแล้ว