ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
88   คน
สถิติทั้งหมด
229188   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 

ลงข่าว: 24/03/2566    1   81

24 มีนาคม 2566 
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
ในกิจกรรม อบรมอาสสสมัครด้านปศุสัตว์ พื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่ เพื่อให้ความรู้ในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า อาการ การปฐมพยาบาล การรักษา พรบ การควบคุมสัตว์ การเก็บรักษาวัคซีน ห่วงโซ่วัคซีน พร้อมเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ และวัคซีนแก่ผู้อบรม