ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
88   คน
สถิติทั้งหมด
229188   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566  

ลงข่าว: 08/03/2566    3   38

ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
Cr.กรมควบคุมโรค
Cr.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์