ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
087-2498825
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
98   คน
สถิติทั้งหมด
270078   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ ประจำปี 2566 

ลงข่าว: 11/03/2566    13   396

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่
ดำเนินงานโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ ประจำปี 2566
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่ ณ สวนสัตว์ขอนแก่น ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน ได้เรียนรู้นอกสถานที่จากสภาพแวดล้อมของจริง ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง