นายวิชาญ  มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
47   คน
สถิติทั้งหมด
153796   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
โครงการมอบวุฒิบัตรเด็กเล็ก
โครงการมอบวุฒิบัตรเด็กเล็ก
 4   9
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์ปชั่น (Zero Tolerance)
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์ปชั่น (Zero Tolerance)
 2   25
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2564
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2564
 9   10
การประชุมรับฟังคำชี้แจง
การประชุมรับฟังคำชี้แจง
 8   9
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำเวทีประชาคม ระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2564
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำเวทีประชาคม ระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2564
 4   10
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำเวทีประชาคม ระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2564
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำเวทีประชาคม ระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2564
 8   9
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ประจำปี 2564
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ประจำปี 2564
 11   9
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำเวทีประชาคม ระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2564
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำเวทีประชาคม ระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2564
 4   11
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำเวทีประชาคม ระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2564
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำเวทีประชาคม ระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2564
 3   11
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำเวทีประชาคม ระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2564
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำเวทีประชาคม ระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2564
 4   9
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำเวทีประชาคม ระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2564
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำเวทีประชาคม ระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2564
 4   11
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำเวทีประชาคม ระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2564
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำเวทีประชาคม ระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2564
 4   12
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก IQ,EQ กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2564
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก IQ,EQ กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2564
 3   10
ประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 4   17
ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 4   8
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
 4   11
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
 4   10
กิจกรรมหนูน้อยเข้าวัดทำบุญวันสำคัญทางศาสนา
กิจกรรมหนูน้อยเข้าวัดทำบุญวันสำคัญทางศาสนา
 6   11
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
 5   5
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสอบข้อเท็จจริง
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสอบข้อเท็จจริง
 3   8
โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สุูงอายุ ประจำปี 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สุูงอายุ ประจำปี 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
 6   33
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะผู้บริหาร ส.อบต.และเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะผู้บริหาร ส.อบต.และเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563
 4   28
พ่นยาเคมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก
พ่นยาเคมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก
 3   32
โครงการจัดกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ
โครงการจัดกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ
 2   30
โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สุูงอายุ ประจำปี 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สุูงอายุ ประจำปี 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
 5   29
โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สุูงอายุ ประจำปี 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  20 สิงหาคม 2563
โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สุูงอายุ ประจำปี 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 20 สิงหาคม 2563
 3   27
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 5   25


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>