นายวิชาญ  มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
37   คน
สถิติทั้งหมด
147483   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สุูงอายุ ประจำปี 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สุูงอายุ ประจำปี 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
 6   6
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะผู้บริหาร ส.อบต.และเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะผู้บริหาร ส.อบต.และเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563
 4   3
พ่นยาเคมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก
พ่นยาเคมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก
 3   6
โครงการจัดกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ
โครงการจัดกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ
 2   5
โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สุูงอายุ ประจำปี 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สุูงอายุ ประจำปี 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
 5   6
โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สุูงอายุ ประจำปี 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  20 สิงหาคม 2563
โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สุูงอายุ ประจำปี 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 20 สิงหาคม 2563
 3   5
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 5   2
โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนสู่ภาวะความเป็นผู้นำ ประจำปี 2562
โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนสู่ภาวะความเป็นผู้นำ ประจำปี 2562
 6   41
โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาสมรรถภาพการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ประจำปี 2562
โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาสมรรถภาพการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ประจำปี 2562
 4   32
โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สุูงอายุ ประจำปี 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สุูงอายุ ประจำปี 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
 9   33
การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
 4   45
การประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
การประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 6   57
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
 4   49
โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 6   47
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
 6   44
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563
 4   57
วันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
 8   55
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 5   64
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 2 ธันวาคม 2562
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 2 ธันวาคม 2562
 2   48
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝึกปฏิบัติแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝึกปฏิบัติแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน
 7   56
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562
 4   64
วันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่
วันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่
 6   64
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
  101
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ระหว่างวันที่ 2-9 มี.ค. 59
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ระหว่างวันที่ 2-9 มี.ค. 59
  200
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.เพ็กใหญ่  ประจำปี 2558
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.เพ็กใหญ่ ประจำปี 2558
  211
ออกบริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558
ออกบริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558
  170
โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ  2558
โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2558
  192


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2