นายวิชาญ  มหาราช
นายวิชาญ มหาราช
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
39   คน
สถิติทั้งหมด
143576   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สุูงอายุ ประจำปี 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สุูงอายุ ประจำปี 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
 9   8
การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
 4   6
การประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
การประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 6   15
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
 4   14
โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 6   26
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
 6   21
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563
 4   19
วันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
 8   18
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 5   22
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 2 ธันวาคม 2562
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 2 ธันวาคม 2562
 2   22
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝึกปฏิบัติแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝึกปฏิบัติแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน
 7   22
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562
 4   22
วันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่
วันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่
 6   35
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
  62
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ระหว่างวันที่ 2-9 มี.ค. 59
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ระหว่างวันที่ 2-9 มี.ค. 59
  165
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.เพ็กใหญ่  ประจำปี 2558
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.เพ็กใหญ่ ประจำปี 2558
  166
ออกบริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558
ออกบริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558
  151
โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ  2558
โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2558
  174
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ประจำปี 2558
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2558
  143
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ประจำปี 2558
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ประจำปี 2558
  161
โครงการ 1 วัน 500 ฝาย ถวายพ่อหลวง ปี 2558
โครงการ 1 วัน 500 ฝาย ถวายพ่อหลวง ปี 2558
  125
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9
  105
กิจกรรมวันเด็ก  2556
กิจกรรมวันเด็ก 2556
  1550
กิจกรรมการไม้เสริมป่าชุมชนโคกทำเล
กิจกรรมการไม้เสริมป่าชุมชนโคกทำเล
  1527
โครงการฝึกอบรมการทำพานบายศรี
โครงการฝึกอบรมการทำพานบายศรี
  3017
ตลาดนัดชุมชนตำบลเพ็กใหญ่
ตลาดนัดชุมชนตำบลเพ็กใหญ่
  1917
โครงการรณรงค์ทำความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคติดต่อในวันสำคัญแห่งชาติ ประจำปี 2556(วันพ่อ)
โครงการรณรงค์ทำความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคติดต่อในวันสำคัญแห่งชาติ ประจำปี 2556(วันพ่อ)
  928


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2