องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี