เมนูหลัก
เมนูย่อย
ปฏิทินกิจกรรม

<< สิงหาคม 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Search by Google

ระบบเว็บเมล์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
71   คน
สถิติทั้งหมด
135625   คน
เริ่มนับ 11 สิงหาคม 2552


 
+ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2553
วันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2553


                                                                                                                                                                                                            สขร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2553

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น

 

 

ลำดับที่

 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

 

วิธีซื้อ/จ้าง

 

ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

และราคา

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1.

- ซื้อแบบพิมพ์  จำนวน 6 รายการ

-10,695-

ตกลงราคา

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน   กรมการปกครอง/  -10,695-  บาท

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน   กรมการปกครอง/  -10,695-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

2.

- ซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร

 (ตุลาคม  53 กันยายน  54)

-99,120-

ตกลงราคา

ร้านพลสาส์น / -99,120-  บาท

ร้านพลสาส์น / -99,120-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

3.

- ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

(ตุลาคม  53 กันยายน  54)

-72,000-

ตกลงราคา

หจก. ศรีพลรัตน์/  -72,000-  บาท

หจก. ศรีพลรัตน์/  -72,000-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

4.

- ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินฯ  

(ตุลาคม  53 กันยายน  54)

-48,000-

ตกลงราคา

หจก. ศรีพลรัตน์/  -48,000-  บาท

หจก. ศรีพลรัตน์/  -48,000-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

5.

-  จ้างเหมายามรักษาการ

-3,500-

ตกลงราคา

นายสมศักดิ์      ชัยศร /

3,500.- บาท

นายสมศักดิ์      ชัยศร /

3,500.- บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

6.

-  จ้างแม่บ้าน

-4,000-

ตกลงราคา

นางอุษณี        เรืองมณี /

-4,000-  บาท

นางอุษณี        เรืองมณี /

3,800.-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

7.

-  จ้างตัดต้นไม้  ดูแลรักษา

บ่อบำบัด ฯ

-4,500-

ตกลงราคา

นายสุพล     สินโพธิ์ /

-4,500-  บาท

นายสุพล     สินโพธิ์ /

-4,000-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

8.

-  จ้างเหมาปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์เพ็กใหญ่

-1,000-

ตกลงราคา

นางพิสมัย     ศรีอัครวิเนต /

-1,000-  บาท

นางพิสมัย     ศรีอัครวิเนต /

-1,000-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

ลำดับที่

 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

 

วิธีซื้อ/จ้าง

 

ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

และราคา

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

9.

-  จ้างเหมาปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์ทุ่งแค

-1,000-

ตกลงราคา

นางอินทร์ธิรา     การนา /

-1,000-  บาท

นางอินทร์ธิรา     การนา /

-1,000-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

10.

- จัดหาอาหารว่าง +เครื่องดื่ม เลี้ยงรับรองหัวหน้าส่วนราชการ (ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด)

-900-

ตกลงราคา

นางสุทพ   มหาหงส์ /900.-  บาท

นางสุทพ   มหาหงส์ /900.-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

11.

- จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์

(ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด)

-1,400-

ตกลงราคา

ร้าน ช. โฆษณา / 1,400.-  บาท

ร้าน ช. โฆษณา / 1,400.-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

12.

- จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์

(แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบ

การรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน   นอกสถานที่)

-600-

ตกลงราคา

ร้าน ช. โฆษณา / 600.-  บาท

ร้าน ช. โฆษณา / 600.-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

13.

- จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด)

-8,000-

ตกลงราคา

นางมลิวรรณ      ประชมภู /

8,000.-  บาท

นางมลิวรรณ      ประชมภู /

8,000.-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

14.

จ้างจัดหาอาหารว่าง+เครื่องดื่ม

(ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด)

-4,000-

ตกลงราคา

นางละมูล     สอนโห /

4,000.-  บาท

นางละมูล     สอนโห /

4,000.-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

15.

- จ้างทำพวงมาลาดอกไม้

วันปิยมหาราช

-1,000-

ตกลงราคา

ร้านช่อผกา / 1,000.-  บาท

ร้านช่อผกา / 1,000.-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนดเข้าชม : 1241


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ( 15 ส.ค. 2559 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559 ( 6 ก.ค. 2559 )
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ( 9 มิ.ย. 2559 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559 ( 17 พ.ค. 2559 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559 ( 8 เม.ย. 2559 )  © Copyright 2009, allright reserved by  องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น
  โทร. 043-418042 กด 0    แฟ็กซ์. 043-415184   email: info@pekyai.org

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม